V krátkosti

2. júla 2022, peter4, Nezaradené

Nech napíšete hocičo o konflikte na Ukrajine, že sa vec nemá presne tak, ako oficiálny naratív, v konečnom dôsledku dostanete odpoveď: Putin už predtým napadol, už predtým zbrojil…

Ak si niekto pozrie moje blogy, vždy idem z rovnakej pozície.

*******

Najprv, a vždy prvé právo človeka na obyčajný život, ktoré nesmie byť prekryté právom štátu na územnú celistvosť…až po globalistické práva a poriadky.

Najprv si pozriem podtlač na vlajke. Keď je tam „ĽUD“, nemám problém zamávať hociktorou. Keď je tam „REŽIM“, stránim sa skoro každej, keď nie vôbec každej, pretože je na nej krv a utrpenie nevinných ľudí.

Plus, že vojna je zlyhaním civilizácie.

**********

Ani zásah tretej osoby neoprávňuje materský štát, aby vlastných občanov za vyjadrenie nesúhlasu za politický postoj so smerovaním krajiny (de-facto vyjadrenie občianskej neposlušnosti máme aj u nás) ako krysy a potkany zahnal do pivníc, strieľal na nich delami a hádzal bomby. Aby na nich poslal a financoval fašizoidné vojská. Aby na nich naplánoval vojenský útok. Aby im zobral právo učiť sa v rodnom jazyku, hovoriť ním v úradnom styku. Aby im zrušil národnostnú menšinu…

Ak niekto pochybuje, … Kódex kódexov modernej histórie je Listina ľudských práv a slobôd. Teda listina práv človeka ako j-e-d-n-o-t-l-i-v-c-a, jeho rodiny, skutočne najbližšej komunity. Po tomto kódexe dlho, dlho nič, až potom princípy medzinárodného práva a všetko nadväzujúce.

Preto stále tvrdím a tvrdiť budem: Režim, ktorý sa správal a správa tak nehanebným spôsobom k vlastným občanom, nemá morálne právo… (doplň podľa vlastného svedomia, úcty a rešpektu k ukrajinským Rusom).

A potom pomozgovať, prečo naša propaganda myslí opačne. Najprv geopolitické záujmy, práva vojenských blokov, až potom človek.