Nech by…alebo otázka pre slobodnú myseľ

26. júna 2022, peter4, Nezaradené

Nemecko malo v 1938 asi 68 miliónov obyvateľov.

Ukrajina má približne 48 miliónov obyvateľov.

V 30-tych rokoch došlo v Nemecku mimo kontroly medzinárodnej politiky k bezprecedentnému zbrojeniu, čím sa narušil rovnovážny stav v Európe. Vinou chýb medzinárodnej politiky po prvej svetovej vojne mu predchádzali deje, kedy milióny ľudí boli vo fatálnom, až nehumánnom existenčnom prese.

Od 2014 došlo na Ukrajine k záujmovému zahraničnému financovaniu ultranacionalistických síl a následne k záujmovej zahraničnej podpore politík režimu, kedy milióny ľudí 18 percentnej menšiny sa dostali do fatálneho, až nehumánneho existenčného presu. Došlo k bezprecedentnému zbrojeniu, čím sa prudko menil rovnovážny stav v oblasti.

**********

Vojna je zlyhaním civilizácie.

********

Otázka pre toho, kto dokáže odsunúť ideologické zdôvodnenie následnej vojny a jej praktík.

Nech by sme si dokázali pripustiť fašizoidné znaky kyjevského režimu – podpora a financovanie súkromných ultranacionalistických vojsk, zákony k zákazu používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku, zrušenie národnostných menšín cez pojem „pôvodné obyvateľstvo“, 8-ročná vojenská tyrania a lynč miliónov ľudí.

Potom by sa akým spôsobom mala Európa postaviť k rádovo rovnako mohutnej entite, ako Nemecko 1938?

Čo by plynulo zo stavu, kedy by táto entita išla ďalej týmto smerom vývoja?