Uršulke kvapká na karbid. Ale poriadne

30. mája 2022, peter4, Nezaradené

Bola raz jedna Uršulka, ktorá dostala domácu úlohu: Pomocou vývozu americkej demokracie zničiť EÚ.

Najprv poťuťme podpísala dohodu s Pfizer, nevypovedateľnú. Odberateľ musí odobrať toľko, ako dodávateľ povie, v cenách ako dodávateľ povie. A odberateľ nesmie vec zmluvy riešiť alternatívnym spôsobom. Takisto likvidácia nespotrebovaného iba cez službu dodávateľa za podmienok určených dodávateľom.

Sankcie za porušenie zmluvy vymáhateľné aj na aktíva vlády. Spory rieši dodávateľom určený rozhodcovský súd podľa práva USA.

Super!

A teraz iný biznis pani Uršulky. EÚ išla páchať sebevraždu, pretože zámorský hegemón si zaumienil zničiť iného hegemóna, a treba ho podporiť. Nezodpovednú akciu zámorského hegemóna, keď to pohnojil, sme premenovali na akciu NATO.

Mali sme tunajšieho hegemóna zničiť tým, že s ním prestaneme obchodovať, lebo jeho zisky financujú jeho vojnu. Keď sa ale víťazstvá krásnych myšlienok nad zdravým rozumom nekonajú, musí da to zámorskému hegemónovi zdôvodniť.

Že vraj musíme kupovať od miestneho hegemóna jeho lacnejší tovar stále, pretože mu tým zabránime, aby ho on nepredal niekomu inému ešte drahšie.

Uršulka, nevynechávaj tabletku, potom to nedávaš…zdôvodnenie typu prejavu istého predsedu NV k obhájeniu výsledku miestneho povojnového referenda. Malo sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa dedina pridá pri vedení hranice: „Do ZSSR nechceme, tam bývajú veľké zimy.“