Jediná prípustná polarita pravdy

23. apríla 2022, peter4, Nezaradené

Ak chcete hrať hocijakú hru, musíte zadefinovať pravidlá. Pravidlá akceptovateľné oboma stranami.

Kto sa v týchto pohnutých dňoch snažil o zverejnenie názoru, asi narazil na pojem „dôveryhodný zdroj“.

Ako hodnotová civilizácia Západu sme sa dostali do stavu, kedy nám nepohodlný protinázor vyhlásime za propagandu diabla z Moskvy, dezinformáciu, alebo zdroj vyhlásime za nedôveryhodný. Ak v našom morálno-hodnotovom mediálnom priestore za dôveryhodný označíme iba obsah zvetejnený našimi „dôveryhodnými“ médiami, potom stačí nám nepohodlné fakty nezverejniť. A tým problém prestáva pre civilizovaný Západ existovať.

Tým sme si vytvorili systém, kedy za pravdu pripustíme iba nám akceptovateľné veci.

Neakceptovanie pravidiel hry má za následok jej kolaps. A aj neochotu súpera k ďalšej hre.

Kruh sa uzavrel, civilizácia Západ nie je schopná poznania pravdy, má iba tie svoje, preto sa nezvratne rúti do záhuby.