Fuj!!! Predseda Vlády SR zadefinoval nepriateľa.

21. januára 2022, peter4, Nezaradené

Vážený pán Heger, som z Vás v šoku! Citujem Vaše vyhlásenie: „…Ruská federácia nás ohrozuje!“ Hanbím sa za Vás!

Pán Heger, ešte pred Novembrom 89, od svojich 15-tich rokov, som robil licencovaný technický šport s komunikáciou po celom svete. Jeho mravný kódex sa nazýva Ham Spirit. Vtedajším agilným prisluhovačom sa neveľmi páčilo šírenie teraz samozrejmých hodnôt. Nepáčilo sa im vôbec spomenutie, že Československo podpísalo Helsinský dohovor a  Listinu ľudských práv a slobôd, a že sme tým zaviazaný. Nepáčilo sa im  zväzáčikom a kandidátom strany, že sa človek slobodne rozpráva s náprotivkom, že je to takisto človek dve ruky, dve nohy, jedna hlava, so svojou rodinou a prácou, so svojim životom a koníčkami, že v ňom nevidím „imperialistu“. Že Hlas Ameriky nie je nepriateľská ani zakázaná stanica, pretože je riadne licencovaná, ich spaľovalo do biela. Vyhlásenie, že oficiálna vojenská doktrína Československa a VZ už nemala nepriateľa, iba pravdepodobný smer obrany,  spôsobovalo u prisluhovačov režimu levitáciu.

Pán Heger, 2022-1989 = 33.     17. novembra 2021 ste sa postavili k tŕňovému srdcu na Devíne a rečnili ste po 33 rokoch o odkaze Novembra a zodpovednosti. Teraz je z Vás vojnový štváč! Zadefinovali ste národu, po 33 rokoch, NEPRIATEĽA. Bez opýtania sa, bez nášho súhlasu, NEDEMOKRATICKY. Ste nezodpovedný a NEdemokrat.

Pridali sme sa k vojnovým štváčoma a zabijakom, keď Vláda SR povolila prelety na Juhosláviu! A aktér sľuboval väčšie investície.

Pridali sme sa k vojnovým štváčom a zabijakom, keď sa ako predvoj hľadania ZHN posielali nevinným ľuďom rakety. A my sme neskôr v tomto priestore aktívne toto krviprelievanie podporovali! Hlavný aktér sľuboval väčšie investície.

Môže sa každý aj na hlavu postaviť. Ak by v susediacej krajine so Slovenskom začali ozbrojení separatisti robiť zlobu, akceptovali by ste pod touto zámienkou presun armád tretieho štátu k našim hraniciam? Ako by ste sa pozerali na krajiny, ktoré týmto vojskám utvorili koridor k týmto presunom?

Pod rúškom núdzového stavu a zákazu vychádzania ste zákerne a bez nášho súhlasu, pekne potichúčky bez publicity umožnili presun stoviek vojenských konvojov armády USA (nie NATO) cez naše územie, tisícov vojakov a nespočet kusov bojovej techniky na územie Ukrajiny, nečlenského štátu NATO. K príprave vojny. Pridali sme sa k vojnovým štváčom a zabijakom!!!

Teraz Vám niekto, kto je „hrdinsky“ schovaný za oceánom ukazuje na Rusov, že to je Váš (náš nie!!!) nepriateľ. A súčasne hovorí, že ak mu dáme voľnú ruku, ON nás ochráni. A znova sľubuje investície.

Zhrňme si to.

–          USA hovorili, čo ste chceli počuť (že je kamoš), že vás a tú „vašu“ pochybnú covid demokraciu ochráni.

–          USA ukázali, kde je váš (lebo náš nie!!!) nepriateľ.

–          USA povedali, že im máte dať úplne voľnú ruku nad nami, našimi životmi a našim územím, a ONI vás (nás nie!!!) ochránia pred vašim (nie našim!!!) nepriateľom.

Niečo z dejepisu diktátorov a despotov. Malá analógia, podobnosť s horeuvedeným čisto náhodná. Ak sa niekto chce zviditeľniť ako striktný diktátor. Stačí 15 minút školenia. Naučia ho:

–          Prvých päť minút hovor davu, čo chce počuť;

–          Druhých päť minút ukazuj na spoločného nepriateľa;

–          Potom hovor davu, že ak ti dajú moc (zvolia ťa,…), ty ich zachrániš a vyvedieš z ohrozenia.

Je to podľa jednej pečiatky. Pán Heger a Vaši spolupútnici, ste schopní to vidieť a pochopiť?