Majetkový cenzus na právo osobnej integrity.

6. decembra 2021, peter4, Nezaradené

Povinné očkovanie – pokuta.

Kto na to bude mať, môže ostať slobodným človekom.

Kto na to mať nebude, stratí (pri exekúcii) majetok.

Kto sa bude brániť, bude vyvrheľ. Násilník. Kriminálnik.

Ale…

V mojich očiach je mentálnou lúzou KAŽDÝ (EH, ZČ, VK, …), kto vytvára alebo čo len podporuje vytvorenie systému, ktorý vedie k vytvoreniu legislatívy vakcinačnej „triedy vyvrheľov“.